dimecres, 30 de setembre de 2015

TEMA 1 Assignatura 22025
REFLEXIÓ TEMA 1


LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ


En aquest primer tema, la teoria ve de la  dels autors Jordi Area i Manuel Adell, tots dos implicats en els canvis i desenvolupament de les noves tecnologies en la societat.

Per una banda Manuel Area ens parla dels reptes educatius en relació al nou context social, econòmic i cultural que representa la societat de l informació.


Area 


Destaca diversos discursos que defineixen la societat informacional.

Per altra banda aquest autor analitza els efectes socioculturals de les noves tecnologies digitals i ens parla tant dels beneficis d'aquestes com dels seus efectes negatius. 

Per descomptat és donen una serie de problemes educatius provocats directament per aquesta omnipresència de les tecnologies en l'actual societat i els autors fa referencia a aquests nous reptes i fa una serie de propostes per atendre a les necessitats educatives de la societat de la informació en la qual vivim.

Trobo que les aportacions de Manuel Area són molt interessants per tal d'analitzar en quin moment ens troba la nostra societat i poder fer una reflexió sobre allò que ens aporten de nou les noves tecnologies i com poder treure profit de la quantitat d informació de la que disposem avui dia. M'ha semblat molt important el fet de poder conèixer de la mà de l'autor els efectes negatius de la tecnologia en la nostra societat i porta-ho al camp de 'leducació.Adell


Societat de la informació: conjunt de transformacions econòmiques i socials que canviaràn la base material de la nostra societat (Bell, 1973; Touriane, 1969; Bangeman, 1994 o Castells, 1997).
Aquest autor ens ofereix informació excepcional que va des de la l'evolució de les tecnologies i com la nostra societat a passat a ser en aquestes ultimes dècades la societat de la informació. Adell, també ens parla de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i de les conseqüències d'aquestes noves tecnologies en la nostra societat.

Adell ens parla de les implicacions d'aquestes noves tecnologies en relació a educació i de com hem de considerar-les no només com a un mitja més , un recurs per al docent sinó que hem d assumir que les noves tecnologies estan canviant el món per al que eduquem als infants i per tant, és necessari redefinir les nostres prioritats com a educadors.

Penso que la lectura de Adell ens aporta un nou punt de vista, i ens fa reflexionar molt sobre com el món de educació ha canviat respecte a les noves tecnologies i de com els docents hem de reorganitzar la nostra feina i de orientar-la cap a un món tecnològic i uns infants que neixen en la societat de l informació.


M'agradaria destacar aspectes com la Multialfabetització, que fa referencia a la capacitat per tal de seleccionar i utilitzar la informació de la que disposem de forma correcta, i capaços de seleccionar amb criteri. I per altra banda, m'agradaria esmentar les 4 dimensions Instrumental Cognitiva, saber accedir a la informació. Sociocomunicativa , saber transformar la informació en coneixement i Axiològica, que fa refèrencia a saber utilitzar de forma ètica i democràtica la informació.
Per a concloure i com a opinió personal volia referir-me a l importància que els docents s adaptin al canvi que ha sofert la societat quant a les tecnologies i disposin de recursos suficients per tal de poder-los utilitzar a les aules.

Els docents han de ser capaços de motivar als infants i preparar-los per què puguin fer un bon ús de les noves tecnologies. 

Avui en dia, els nostres infants ja neixen en un món totalment tecnològic, ple de pantalles i amb accés infinit a informació de tot tipus. Es tracta de ser crítics i saber elegir la informació que ens interessa. Em de partir d'una bona preparació per tal de poder aconseguir el nostre objectiu que es tracta ser competents davant aquest "nou" mon de les tecnologies i no quedar-nos endarrerits.